Aktives Korps

Leev Lück, leev Husare,

et Hätz un de Siel vun ener Traditionsgesellschaff es et aktive Korps.
Wann mer en dr´ Session mem Bus op Jöck sin, maache mer uns ne
Püngel Freud vör un noh de Opzög.
Un genau dä Spass nemme mer met, wann mer op de Bühn gonn.
Uns mäht et Freud, andere Minsche Freud ze maache.
Dat han mer en unsem Husareneid, op uns aale Fahn, allemole geschwore.
Hat Ehr Loss, dat zo erlevve? Ehr künnt uns boche.
Hat Ehr villleicht sugar Loss, dobei ze sin, ov met ze danze, ov Musik ze maache?

Dot mich einfach kontakteere, dann künne mer üvver all dat schwaade.

Ne schöne Groß
Üre Kommandeures